DES香港影音玩樂展

揼了16 年石仔而練成的………香港影音玩樂展2018

做一個屬於我地『Post76玩樂網』的影音展,一直係小瑟多年的夢想。以前去影音展都會睇到好多大大小小

【香港影音玩樂展2018】三十多件首發 + 大量焦點產品必試一覽

11月23-25日就係我地第一屆【香港影音玩樂展2018】的大日子, 有份參展的品牌眾多, 究竟會場

【香港影音玩樂展2018】四位『真●國際影音專家』咩來頭 + 分享時間表

今次我地『香港影音玩樂展2018』點解要租埋六樓的發燒房呢?? 其實就係因為希望可以多一個可以上課學

香港影音玩樂展2018 – 入手筍貨攻略

我地『香港影音玩樂展2018』除左有新野睇, 有新野試之外, 入手新玩具都係大家最喜歡做的事情^^"

【香港影音玩樂展2018】星級歌手簽唱及分享會時間表

雖然今年我地係第一屆, 不過我地多年來同各大唱片公司的友好關係, 好多歌手都好樂意支持我地, 以下就