Sony Hi-Res Audio 呈獻 : 原音星級教室

【原音星級教室 #7】- 究竟什麼是煲耳機呢?

https://youtu.be/RaqvPWBUiIU 究竟為什麼耳機要煲呢??? 會唔會係耳機廠

【原音星級教室 #6】- 耳機插頭的分別!!?

現時隨身聽產品的插頭五花八門, 究竟什麼插頭先係最好呢?? 答案當然是沒有一個是最好的, 但每個都獨

【原音星級教室 #5】- 動鐵耳機的好處是什麼?

上集就同大家講解了點解咁多人會鐘意動圈單元耳機出來的聲音, 今集就會同大家講下動鐵的好處又係動圈不能

【原音星級教室 #4】- 動圈耳機好聲過動鐵耳機?

https://youtu.be/KHQyQqN5xEI 有好多人都話動圈耳機會好聲過動鐵耳機其實係

【原音星級教室 #3】- 換了耳機線就會改善音質?

有人話玩耳機一定要換線, 究竟係咪合埋雙眼換一條貴一貴, 又靚一靚既線, 就一定可以得到好聲音呢??

【原音星級教室 #2】- 耳機越多單元就越好聲?

有人話耳機單元越多越好 究竟事實係咪咁的呢?? 其實耳機單元唔一定係多就會好聲的呢....

【原音星級教室 #1】- 耳機有多少個單元 ?

點解有時見到有些入耳式機大細不同, 究竟入面構造有什麼分別呢 ??? 其實依家好多耳機都會加入更多單

【Sony Hi-Res Audio 呈獻】原音星級教室(預告)

由今日(17:00)開始, 我地每逢星期一, 三, 五, 一連十二集同大家講解一系列玩耳機的一些小智